نرم افزار

    • نرم افزار ارتباط کاربر با سخت افزار
  • نرم افزار شبیه ساز  خورشید دیجیتال دو محوره

  • نرم‌افزار اینترفیس حسگر خورشیدی

برنامه های اینترفیس برای تست و کالیبراسیون حسگر خورشیدی طراحی و پیاده سازی شده است. قابلیت هایی از قبیل نمایش اطلاعات به صورت جدول و نمودار، ذخیره و خواندن اطلاعات از فایل متنی، ارسال دستور به سخت افزار مانند حسگر، میزهای دو درجه و سه در جه آزادی و را دارا می باشند.

ویژگی ها

قابلیت ارسال دستور برای حسگر و دریافت پاسخ های حسگر و مشاهده آنها

مشاهده شکل سیگنال دریافتی از حسگر به صورت نمودار

مشاهده مختصات بردار نور خورشید اندازه­گیری شده توسط حسگر

مشاهده سمت و ارتفاع خورشید به صورت آنی با استفاده از خروجی نرم افزار STK

مقایسه بردار خورشید اندازه­گیری شده توسط حسگر با بردار گزارش شده توسط STK

قابلیت ذخیره اطلاعات دریافتی از حسگر در دو حالت دستی و اتوماتیک

قابلیت بزرگنمایی نمودار

ثبت زمان دریافت اطلاعات از حسگر با دقت دهم ثانیه

بررسی CRC و CheckSum برای بررسی صحت اطلاعات دریافتی از حسگر

 

——————————————————————————————————–

  • نرم افزار ارزیابی عملکرد تحصیلی 

(برای استفاده در هر نهاد آموزشی)

 

نرم ­افزار ارزیابی عملکرد تحصیلی  به این منظور طراحی شده است که به معاونت آموزش کمک کند تا بتواند ارزیابی جامعی از عملکرد تحصیلی  و وضعیت علمی مدرسه داشته باشد. 

به کمک نمودارهای تحلیلی مختلفی که این نرم افزار برای هر محصل و برای کل مدرسه بدست می­دهد، می­توان اشراف کاملی بر وضعیت تحصیلی فرد مشغول به تحصیل و مدرسه داشت. مدیران مدرسه می­توانند پیشرفت یا پسرفت مدرسه خود را و همچنین کیفیت تدریس اساتید مدرسه را مطابق با میانگین نمره کسب شده در آن درس، رصد نمایند.

دانش آموزان با آگاهی هایی که از وضعیت تحصیلی خود در مقایسه با سایر دانش آموزان مدرسه بدست می­ آورند، می­تواند مانع از افت بیشتر تحصیلی خود و یا ارتقاء وضعیت تحصیلی خود شوند.

از جمله قابلیت­ های این سامانه عبارتند از:

دریافت ریزنمرات دانش آموزان به صورت فایل اکسل و با همان فرمت سامانه  و ذخیره در برنامه

محاسبه نمرات نهایی دروس 

ارائه کارنامه ریزنمرات و معدل در هر نیمسال و در هر پایه

دسته ­بندی نمرات  برحسب شماره پرونده، نام درس، پایه و نیمسال تحصیلی

محاسبه معدل  در هر نیمسال و هر پایه

مقایسه معدل پایه دانش آموز با میانگین معدل مدرسه در آن پایه

نمودار افت و خیز معدل دانش آموز در پایه­ های مختلف

نمودار میانگین نمره کسب شده در هر درس در نیمسال­های مختلف

تعیین دانش آموز برتر مدرسه در هر درس و در هر پایه

نمودار درصد افزایش یا کاهش تعداد دانش آموز مشروطی در هر نیمسال

نمودار درصد افزایش یا کاهش تعداد دانش آموز ممتاز در هر نیمسال

نمودار افت و خیز معدل مدرسه در نیمسال­های مختلف و پایه­ های مختلف