ایران ساخت نهمین دوره نمایشگاه ایران ساخت
تصاویر نمایشگاه

نمایشگاه ایران ساخت

_

نهمیــن دوره از نمایشگاه ایران ساخــت با حضــور برترین شرکت های ایرانی حــوزه فنــاوری برگــزار گــردید.این نمایشــگاه که هر ســاله با حضــور برتریــن شرکت های ایران برگزار میگردد، عرصه ای برای ارائه جدیدترین و برترین دستاوردهای فناورانه تولیدی توسط شرکت های فناور ایران است.

محصولات سطح یک و دو
  • شبیه ساز خورشید

  • میز سه درجه آزادی

  • حسگر خورشید

  نهمین دوره نمایشگاه ایران ساخت

   نمایشگاه تجهیزات و آزمایشگاهی

تمام محصولات
  • حسگر خورشید

  • شبیه ساز خورشید

  • میز دو درجه آزادی

  • میز سه درجه آزادی

  • نیمه هادی یاب قائم

  نهمین دوره نمایشگاه ایران ساخت

   نمایشگاه تجهیزات و آزمایشگاهی

هدف نمایشگاه

هدف این نمایشــگاه که هر ســاله با حضــور برتریــن شرکت های ایران برگزار میگردد، عرصه ای برای ارائه جدیدترین و برترین دستاوردهای فناورانه تولیدی توسط شرکت های فناور ایران است.

  نهمین دوره نمایشگاه ایران ساخت

   نمایشگاه تجهیزات و آزمایشگاهی

مزایای نمایشگاه

یکی از مزایای مهم این نمایشگاه که موجب تقـویت زیست بوم فناورانه کشور میگردد حمایت های دولت از فنــاوری های پیشـرفته مورد نیاز مــراکز پژوهشی و آزمایشگاهی است که توسط متخصصیـن داخلی تولید شده است.

  نهمین دوره نمایشگاه ایران ساخت

   نمایشگاه تجهیزات و آزمایشگاهی

حضور شرکت حجت فناورپژوه

_

شرکــت حجــت فناورپژوه نـیز به عنوان یکی از فعالـین زیست بـوم فناورانه کشور در این دوره از نمایشگاه های ایران ساخت حضور پر رنگی داشته است. با ارائه چهار محصول با سطح فناوری یک و دو در این نمایشگاه از محصول شبیه ساز خورشید خود و با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ( آقای دکتر ستاری ) رونمایی کرد.

بازدید از غرفه شرکت دانش بنیان حجت فناورپژوه

حضور رئیس نمایشگاه ایران‌ساخت

 

محمدحسین بهشتی

نمایشگاه تجهیزاتی ایران ساخت

_

میــزان حمــایت معاونت علــمی از محصـولات براســاس سطــح فنــاوری صورت می پذیرد که برایــن اسـاس شرکــت دانش بنیان حجت فناور پژوه به عنوان یکی از تولید کنندگان برگزیده در زمینه الکترونیک و مخابرات ، در سطح اول و دوم قرار گرفته است.

حمایت ویژه از تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت

حمایت ویژه از تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت

لازم به ذکر است که بنابر استانداردهای علمی تمام شرکت ها و موسسات که شامل حمایت های این نمایشگاه می شوند.

حمایت ویژه

میتوانید با مراجعه به سایــت ایـران ساخــت به آدرس زیر محصولات تولیدی شرکت حجت فناورپژوه که مورد نیازتان است را با تخفیف 50% خریداری نمایید.

خانه درباره ماتماسارتباط با ما