محصولات شرکت حجت فناور پژوه

نور و روشنایی

محصولات حجت فناور پژوه در زمینه نور و روشنایی

تجهیزات فضایی

محصولات حجت فناور پژوه در زمینه تجهیزات فضایی

سفارش مونتاژ

محصولات حجت فناور پژوه در زمینه سفارش مونتاژ و برد الکتریکی

درباره ما

شرکت دانش بنیان حجت فناور پژوه در سال1387 به منظور تحقیق‌ و ‌توسعه‌ و تجاری‌سازی سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری متداول و بروز الکترونیکی در حوزه های صنایع فضایی،نظامی و نور و روشنایی تاسیس گردید.